Képzéseink végén a tanulók vizsgát tehetnek. A vizsgák egy részt írásbeli jellegűek (online kitöltendők), a másik részük gyakorlati jellegű, ahol konkrét feladatokat kell megoldani időre.

A vizsgákat nyilvántartjuk és a későbbiekben biztosítjuk, hogy ellenőrizhető a vizsga valódisága.